Svátek člena Balita klubu

Vzhledem k vládním opatřením týkající se šíření viru Covid 19, která nás velice poškozují a v podstatě bojujeme o přežití, jsme nuceni výhody členů BALITA KLUBU omezit a tak níže uvedené výhody, v době trvání těchto vládních opatření, nebudeme a ani nemůžeme členům BALITA KLUBU poskytovat. Děkujeme za pochopení!

Svátek člena Balita klubu je i pro nás velká událost a proto všem, kteří mají zrovna svůj svátek blahopřejeme! Nechceme však zůstat pouze u blahopřání, ale chtěli bychom k Vašim oslavám i něčím přispět. Proto jsme se rozhodli, že pro každého člena BALITA KLUBU, který zrovna slaví svátek, připravíme EXKLUZIVNÍ NABÍDKU, KTERÁ SE NEODMÍTÁ! A TATO NABÍDKA ZNÍ – POSKYTNEME VÁM SLEVU 20% NA CELÝ ÚČET!!! Každý člen BALITA KLUBU, který by na BALITĚ chtěl oslavit své narozeniny, může této naší nabídky využít, a to v den svých narozenin, nebo den před, či jeden den po dnu svých narozenin. Na tyto dny by si OSLAVENEC MĚL UDĚLAT REZERVACI MÍST, jinak riskuje, že si nebude mít kde sednout a pokud by tato situace nastala, pak nebude moci naší nabídky využít!  Je-li tedy oslavenec v restauraci a pizzerie BALITA, prokáže se obsluze občanským průkazem a platnou BALITA KARTOU (i dočasnou), abychom mohli zkontrolovat, že má opravdu svátek a může tak využít naši exkluzivní nabídku. Jelikož nechceme, aby OSLAVENEC slavil svůj svátek sám, může si na svou oslavu pozvat ještě dalších 3 dospělé osoby a 5 dětí. SLEVA 20% uvedená v této exkluzivní nabídce je pak platná i pro výše uvedené pozvané hosty. V případě, že je hostů více, než je výše uvedený počet, pak tito hosté navíc budou účtování v plných cenách. V případě, že zaznamenáme jakékoliv zneužití naší nabídky, nebude poskytnutá žádná sleva!

Upozornění a omezení:

  • Tato nabídka je platná pouze v den Vašeho svátku, popřípadě 1 den před a nebo jeden den po Vašem svátku (změna termínu není možná)
  • Tato nabídka se nedá kombinovat s dalšími slevami a akcemi
  • Rezervace míst, nahlášení počtů zúčastněných a popřípadě nahlášení počtů jídel je DOBROVOLNÉ, ale pokud nebudete provedená rezervace míst a nebudeme Vás mít kam posadit, tak Váš nárok na slevu padá a nelze ji přesunout na jiný den! Rezervace míst a jídel provádějte telefonicky na 734 752 650
  • Tuto nabídku je možné využít pouze v restauraci a pizzerii BALITA a nelze ji připravit jako jídlo s sebou.
  • Tuto nabídku je možné využít pro maximální celkový počet přítomný 4 dospělý a 5 dětí
  • Restaurace Balita může jakékoliv podmínky z výše uvedených, kdykoliv změnit či upravit, dle aktuální provozní situace. Vždy však členu BALITA KLUBU nabídne nějaké alternativní řešení